Kontaktný formulár

 

Kontaktné údaje

Mgr. Iveta Lukáčová
0915 928 801

amos@amos.eu.sk

Obchodné meno: AMOS agency s. r. o.

Miesto podnikania: Ružínska 5, 040 11 Košice – Západ

IČO: 52 818 446

DIČ: 2121145312

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Košice

IBAN: SK75 0900 0000 0051 6637 6860

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Košiciach, oddiel s.r.o., vložka č. 47872/V